O nás

Naša rodina nadobudla pozemok so starou chalupou a hospodárskou budovou  v Hornej Súči na osade Dúbrava v roku 2008. Chalupa prešla rekonštrukciou ale hospodárska budova zostala bez rekonštrukcie, nakoľko by to bolo finančne veľmi náročné a preto sme sa rozhodli, že nebudeme s ňou nič robiť.

V roku 2013 však prišla veľmi lákavá ponuka. Zapojiť sa do projektu prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Vršatec, ktorá je zameraná na podporu rozvoja vidieka a podporuje cestovný ruch pod Vršatcom. Dlho sme nad touto výzvou uvažovali ale zapojili sme sa aj napriek tomu, že sme nevedeli čo všetko to bude obsahovať, bola to jednoducho veľká výzva. Začali sa prípravy projektovej dokumentácie a podnikateľského plánu. Po stavebnej časti sme mali svoju predstavu ale museli sme splniť aj všetky zákonné požiadavky a požiadavky ktoré boli stanovené výzvou pre získanie podpory projektu. Chceli sme aby bol celý objekt zjednotený do štýlu ktorý je v súlade s prírodou a jednoduchosťou.  To uvidíte najlepšie pri návšteve Rozárky. Všetky potrebné dokumenty a povolenia bolo potrebné podať do 31.12.2013, a to sa nám na poslednú chvíľu podarilo a úspešne bola naša žiadosť zaregistrovaná na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Odsúhlasenie projektu a podpísanie zmluvy bolo trošku zdĺhavé a zmluva bola podpísaná v septembri roku 2014. Dostali sme však hraničný termín ukončenia prác a kolaudácie dňa 30. 06. 2015 takže  bolo dosť náročné stihnúť všetko dokončiť  v  termíne aj s podaním poslednej žiadosti o platbu.

S Božou pomocou sme to zvládli a teraz už môžeme s úsmevom na tvári povedať, že sa nám podarilo projekt dotiahnuť úspešne do cieľa a tak splniť všetky požiadavky a prekonať prekážky ktoré nastali počas celého projektu. Chatu sme uviedli do prevádzky a otvorili sme ju pre verejnosť v mesiaci október 2015.